ادله اثبات دعوا - حقوق ماهوی و شکلی

123

محصول جدید

ادله اثبات دعوی یعنی: "هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است."

جزییات بیشتر

تومان 25.000 بدون مالیات.

8 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

مشخصات

مؤلف / مؤلفاندکتر عبدالله شمس
نوبت چاپچاپ سي ام: بهار 1399

اطلاعات بیشتر

جلد سوم قانون مدنی، در مقام تبیین و توضیح ادله اثبات دعوی برآمده است و به اصطلاح حقوقدانان شرایط قانون ماهوی را بیان می کند و شرایط قانون شکلی ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی است که در این کتاب به تفصیل و مشروح بیان شده است. همچنین باید در نظر داشت، مقنّن جلد سوم قانون مدنی را به «ادله اثبات دعوا» اختصاص داده است (مواد 1257 به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می گوید: «... عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.» (ماده353)

ادله اثبات دعوی درامور حقوقی بر 5 نوع است:

1) اقرار

2) سند

3) شهادت

4) امارات

5)قسم

دانلود