آیین دادرسی 6 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم
 • تومان 25.000
  جدید

  دوره سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی (دکتر عبدالله شمس) شامل متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات می باشد.  در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس به بررسی کامل مباحث    اقامه دعوا، دادرسی و  تصمیمات (اعمال) دادگاه ها   طرق شکایت از آرا پرداخته شده است.

  تومان 25.000
 • تومان 26.000

  دوره سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی (دکتر عبدالله شمس) شامل متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات می باشد.  در جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس به بررسی کامل مباحث    سازمان قضاوتی ایران    دعوا، شرایط اقامه و انواع آن  صلاحیت مراجع حقوقی و اختلاف در صلاحیت پرداخته شده است.

  تومان 26.000
 • تومان 23.000
  جدید

  دوره سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی (دکتر عبدالله شمس) شامل متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات می باشد.  در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس به بررسی کامل مباحث     دفاع یا پاسخ های خوانده    تواری (امور اتفاقی) غیر مربوط به ادله آیین های ویژه  داوری پرداخته شده است.

  تومان 23.000
 • تومان 64.000

  جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تومان 64.000
 • تومان 73.000
  جدید

  جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تومان 73.000
 • تومان 77.000
  جدید

  جلد سومکتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تومان 77.000
نمایش 1 - 6 از 6 آیتم