کتب دکتر عبدالله شمس

در این بخش مجموعه کتابهای دکتر عبدالله شمس منتشر شده توسط انتشارات دراک قابل مشاهده و سفارش می باشند.

دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک

کتب دکتر عبدالله شمس

21 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

155٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد نخست

حمل رایگان

دوره سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی (دکتر عبدالله شمس) 

در جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس به بررسی کامل مباحث   

  • سازمان قضاوتی ایران   
  • دعوا، شرایط اقامه و انواع آن 
  • صلاحیت مراجع حقوقی و اختلاف در صلاحیت

پرداخته شده است.

520٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد نخست

حمل رایگان

جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویا و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

190٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد دوم

حمل رایگان

دوره سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی (دکتر عبدالله شمس) شامل متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات می باشد. 

در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس به بررسی کامل مباحث   

  • اقامه دعوا، دادرسی و  تصمیمات (اعمال) دادگاه ها  
  • طرق شکایت از آرا

پرداخته شده است.

170٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد سوم

حمل رایگان

دوره سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی (دکتر عبدالله شمس) شامل متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات می باشد. 

در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس به بررسی کامل مباحث   

  •  دفاع یا پاسخ های خوانده   
  • تواری (امور اتفاقی) غیر مربوط به ادله
  • آیین های ویژه
  •  داوری

پرداخته شده است.

515٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم

حمل رایگان

جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

449٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد دوم

حمل رایگان

جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد: