آیین دادرسی مدنی

کتاب آیین دادرسی مدنی نوشته دکتر عبدالله شمس از انتشارات دراک در سه جلد به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد

 آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

4 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

285٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم

حمل رایگان

جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

315٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد نخست

حمل رایگان

جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویا و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

315٬000 ‎تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد دوم

حمل رایگان

جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان حقوق می باشد که به بیان قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازد . از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد: